Skip to content

Piratkopiering lagligt enligt polisen

May 26, 2010

Häromdagen råkade ett svenskt par ut för att någon kopierade ett fotografiskt verk de skapat och använde utan korrekt licens. När rättighetsinnehavarna, paret ifråga, kontaktade polisen fick de till svar att det inte är brottsligt att använda andras bilder på Internet.

Intressant. Även om fotografier har en egen liten lagkonstruktion för att anses nå verkshöjd så skiljer inte upphovsrättslagstiftningen på huruvida saker händer via Internet eller inte, så polisens svar måste kunna anses gälla all form av kopiering av verk – och därmed även musik, filmer m.m.

Det korrekta svaret är kanske att i polisens värld är upphovsrättslagarna bara till för att skydda stora mediabolag och inte privatpersoner.

(Jag har påpekat för Sydsvenskan att det vore mycket intressant att få se dem följa upp frågeställningen, men inte fått något svar. Trots allt räckte enbart misstanke om brott mot upphovsrätten för husrannsakan i andra, ökända, fall)

2 Comments leave one →
  1. lepra permalink
    May 27, 2010 10:13

    Haha…. intressant

  2. Andreas permalink
    June 4, 2010 6:18

    Är det inte snarare så att det chavs gör per definition inte kan uppnå verkshöjd?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: