Skip to content

me-reviews

“Att läsa dina resonemang får mig att tänka typ… Hm, hur ska jag förklara.

Du ger mig intrycket av att du tänker från utgångspunkten att det inte finns några regler, normer eller tidigare grund, och försöker sedan formulera (på ett formellt sätt) dina tankar och resonemang på ett så generellt och abstrakt sätt som möjligt. Som en teknisk utvecklare som försöker programmera den sociala dynamiken, men har inga bibliotek eller ens språk att använda, utan måste göra om allt från scratch :)

Och alla andra tänker från ett perspektiv som är på en helt annan abstraktionsnivå och därför har de svårt att förstå dig.”

– Mattias “mattias800” Andersson [2007-04-06]

%d bloggers like this: